Prawo ochrony środowiska Rakoczy

Prawo ochrony środowiska Rakoczy
Hit
Prawo ochrony środowiska Rakoczy

Książka z prawa ochrony środowiska została zaktualizowana i uzupełniona o analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki:,- handlu emisjami,,- ochrony warstwy ozonowej,,- gospodarki odpadami,,- ochrony drzew i krzewów oraz krajobrazu.,,Autorzy uwzględniają również ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.,Opracow


Zobacz więcej
1
Prawo ochrony środowiska Rakoczy

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *